Hjem | MXST

Arrangement

Kulturhuset, Oslo // 22. jan(Søknadskurs vår 2019)
Metoder, tips og triks, ved Guro Von Germeten


Hvordan skaffer du deg penger til å gjennomføre prosjektene dine? Planlegger du en innspiling, en konsert eller turné? Andre musikkrelaterte reiser? Promotering og markedsføringstiltak? En tverrkunstnerisk forestilling eller kanskje en produksjon rettet mot barn-og unge? Mulighetene er mange og tilskuddsordningene likeså, men hvorfor skal akkurat du få støtte?

 

Guro von Germeten er først og fremst artist og låtskriver, men hun har mange jern i ilden og har mye erfaring med søknadsskriving og finansiering av prosjekter. Hun har også sittet på ”den andre siden av bordet” i komiteer som behandler søknader, og har dermed mange tanker om hva som skiller en god søknad fra en kjempegod søknad.

 

I dette kurset vil du lære mer om de ulike bestanddelene i en søknad: prosjektbeskrivelsen og budsjettet samt den musikalske CV’en, framdriftsplanen og andre relevante elementer i en søknad. Du vil få tips til hvordan man kan legge opp arbeidet med å skrive søknaden, samt noen do’s and dont’s som kan være nyttige på veien. Dette vil være overførbart til de fleste støtteordninger og være uavhengig av hvem du er som søker. Eksemplene vil likevel være rettet primært mot musikkutøvere. Ordningene det vil bli referert mest til vil være statlige ordninger og fond som Kulturrådet/kulturfondet og Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, samt enkelte vederlags- og stipendordninger. 

 

Pris:Gratis!
Kapasitet:80
Tirsdag, 22. januar 2019 -
18:00 til 21:00
Kulturhuset
Youngs gate 6
0155 Oslo

Relaterte kurs

Dato Tittel Sted Vis
23. jan Søknadskurs HAMAR Tante Gerda, Hamar

Tante Gerda, Hamar // 23. jan(Søknadskurs vår 2019)
Metoder, tips og triks, ved Guro Von Germeten


Hvordan skaffer du deg penger til å gjennomføre prosjektene dine? Planlegger du en innspiling, en konsert eller turné? Andre musikkrelaterte reiser? Promotering og markedsføringstiltak? En tverrkunstnerisk forestilling eller kanskje en produksjon rettet mot barn-og unge? Mulighetene er mange og tilskuddsordningene likeså, men hvorfor skal akkurat du få støtte?

 

Guro von Germeten er først og fremst artist og låtskriver, men hun har mange jern i ilden og har mye erfaring med søknadsskriving og finansiering av prosjekter. Hun har også sittet på ”den andre siden av bordet” i komiteer som behandler søknader, og har dermed mange tanker om hva som skiller en god søknad fra en kjempegod søknad.

 

I dette kurset vil du lære mer om de ulike bestanddelene i en søknad: prosjektbeskrivelsen og budsjettet samt den musikalske CV’en, framdriftsplanen og andre relevante elementer i en søknad. Du vil få tips til hvordan man kan legge opp arbeidet med å skrive søknaden, samt noen do’s and dont’s som kan være nyttige på veien. Dette vil være overførbart til de fleste støtteordninger og være uavhengig av hvem du er som søker. Eksemplene vil likevel være rettet primært mot musikkutøvere. Ordningene det vil bli referert mest til vil være statlige ordninger og fond som Kulturrådet/kulturfondet og Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, samt enkelte vederlags- og stipendordninger. 


Kurset presenteres i samarbeid med MECO (Music Ecosystems Inner Scandinavia), Kulturkollektivet  og GramArt 


MECO er et EU-finansiert Interreg-prosjekt mellom Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet og Studiefrämjandet. Prosjektledere er Karlstads universitet og Høgskolen i Innlandet. Studiefrämjandet er prosjektpartner. Prosjektet er medfinansiert av Region Värmland, Arvika Kommune og Hedmarks Fylkeskommune.

 

Pris:Gratis!
Kapasitet:60
Onsdag, 23. januar 2019 -
18:00 til 21:00
Tante Gerda
Strandgata 35
2317 Hamar

Relaterte kurs

Dato Tittel Sted Vis
22. jan Søknadskurs OSLO Kulturhuset, Oslo
FULLT

Siste fra FB