Hjem | MXST

Arrangement

Hamar Kulturhus // 3. okt
I samarbeid med Interkultur og Norske konsertarrangører

Kulturelt mangfold er et fremtredende trekk ved det norske samfunnet, men dette mangfoldet gjenspeiles i liten grad i kulturlivet.

Hvilke grep kan man ta som arrangør for å skape mer mangfold?
Hvorfor er det viktig å jobbe med og ha fokus på?
Hva hindrer enkelte publikumsgrupper i å delta?
Kan kulturelt mangfold være god business?

Alle disse spørsmålene (og mer) har Interkultur prøvd å finne svaret på i sin nye håndbok for kulturarrangører: «Mangfold i kulturlivet», som ble utgitt i mars 2019. 
I håndboken finner du erfaringer fra ulike aktører og prosjekter, gode råd fra erfarne arrangører, og relevante funn fra nasjonale og internasjonale studier. Boken er ingen endelig fasit, men målet er at den vil bli et nyttig verktøy for arrangører, som kan både inspirere og gi håndfaste tips til hvordan de kan bidra til skape mer kulturelt mangfold på, bak og foran scenen.

Program: 

11:00 Velkommen!

11:05 "Not for the likes of me"  v/ Interkultur

11:15: Intro, tips og triks fra håndboken

12:00 Panelsamtale: Hvordan kan vi gjøre kulturlivet mer mangfoldig?

i panelet: Mocci Ryen (Stoppested verden), Stine Haugen (Volumfestivalen), Camilla Kvaal (Høgskolen i Innlandet) + TBC

Moderator: Marit Stokkenes, Interkultur

Ferdig ca 12:45


Arrangører er : Interkultur, Norske Konsertarrangører, MECO og MØST 

Pris:Gratis!
Kapasitet:100
Torsdag, 3. oktober 2019 -
11:00 til 13:00
Hamar Kulturhus
Torggata 100
2317 Hamar

Siste fra FB