MXST | Musikknettverk Østlandet

Programmet er komplett og vi gleder oss!

Kontordagen 2018 innholdet alt du kan forvente av juss, økonomi, organisasjonsform, trygd og pensjon + litt inspirasjon! 


...