Arrangement

Kulturhuset, Oslo // 23. aug(Etablering av MØST)
Vi inviterer alle aktører i musikkbransjen på Østlandet til å delta

Vi inviterer alle aktører i musikkbransjen i vår regionen til en uformell kaffeprat omkring etableringen av MØST som en egen organisasjon. 

 • Hva er MØST i dag og hva kan det bli?
 • MØST skal etableres som egen organisasjon, men hvordan og av hvem?
 • Vil du være med å bidra?


Bli med og tenk høyt sammen med oss!


Bakgrunn:

MØST Musikknettverk Østlandet skal etableres som egen organisasjon innen utgangen av 2017. Det kommer som følge av at Norsk kulturråd la fram nye retningslinjer for de regionale kompetansesentrene for musikk. MØST er ett av sju regionale kompetansesentre for musikk, og sammen med ØKS (Drammen), Sørf (Kristiansand), Star (Stavanger), Brak (Bergen), Tempo (Trondheim) og Kofor (Tromsø) utgjør vi et landsdekkende nettverk som jobber med kompetanseheving i hele musikkfeltet. Fram til nå har MØST vært organisert som et prosjekt under Østnorsk jazzsenter. De nye retningslinjene som Norsk Kulturråd vedtok i juni 2017 kan du lese her.

Pris:Gratis!
Kapasitet:40
Onsdag, 23. august 2017 -
14:00 til 15:00
Kulturhuset
Youngs gate 6
0181 Oslo

Relaterte kurs

Dato Tittel Sted Vis
28. aug Åpent møte om etablering av MØST som egen organisasjon Tante Gerda Café, Hamar
28. aug Åpent møte om etablering av MØST som egen organisasjon Café Stift, Lillehammer
15. sep ÅPENT MØTE OM ETABLERING AV MØST SOM EGEN ORGANISASJON TBA, Fredrikstad

Tante Gerda Café, Hamar // 28. aug(Etablering av MØST)
Vi inviterer alle aktører i musikkbransjen på Østlandet til å delta

Vi inviterer alle aktører i musikkbransjen i vår regionen til en uformell kaffeprat omkring etableringen av MØST som en egen organisasjon. 

 • Hva er MØST i dag og hva kan det bli?
 • MØST skal etableres som egen organisasjon, men hvordan og av hvem?
 • Vil du være med å bidra?


Bli med og tenk høyt sammen med oss!


Bakgrunn:

MØST Musikknettverk Østlandet skal etableres som egen organisasjon innen utgangen av 2017. Det kommer som følge av at Norsk kulturråd la fram nye retningslinjer for de regionale kompetansesentrene for musikk. MØST er ett av sju regionale kompetansesentre for musikk, og sammen med ØKS (Drammen), Sørf (Kristiansand), Star (Stavanger), Brak (Bergen), Tempo (Trondheim) og Kofor (Tromsø) utgjør vi et landsdekkende nettverk som jobber med kompetanseheving i hele musikkfeltet. Fram til nå har MØST vært organisert som et prosjekt under Østnorsk jazzsenter. De nye retningslinjene som Norsk Kulturråd vedtok i juni 2017 kan du lese her.
Pris:Gratis!
Kapasitet:20
Mandag, 28. august 2017 -
10:00 til 11:00
Tante Gerda
Strandgata 35
2317 Hamar

Relaterte kurs

Dato Tittel Sted Vis
23. aug Åpent møte om etablering av MØST som egen organisasjon Kulturhuset, Oslo
28. aug Åpent møte om etablering av MØST som egen organisasjon Café Stift, Lillehammer
15. sep ÅPENT MØTE OM ETABLERING AV MØST SOM EGEN ORGANISASJON TBA, Fredrikstad

Café Stift, Lillehammer // 28. aug(Etablering av MØST)
Vi inviterer alle aktører i musikkbransjen på Østlandet til å delta

Vi inviterer alle aktører i musikkbransjen i vår regionen til en uformell kaffeprat omkring etableringen av MØST som en egen organisasjon. 

 • Hva er MØST i dag og hva kan det bli?
 • MØST skal etableres som egen organisasjon, men hvordan og av hvem?
 • Vil du være med å bidra?


Bli med og tenk høyt sammen med oss!


Bakgrunn:

MØST Musikknettverk Østlandet skal etableres som egen organisasjon innen utgangen av 2017. Det kommer som følge av at Norsk kulturråd la fram nye retningslinjer for de regionale kompetansesentrene for musikk. MØST er ett av sju regionale kompetansesentre for musikk, og sammen med ØKS (Drammen), Sørf (Kristiansand), Star (Stavanger), Brak (Bergen), Tempo (Trondheim) og Kofor (Tromsø) utgjør vi et landsdekkende nettverk som jobber med kompetanseheving i hele musikkfeltet. Fram til nå har MØST vært organisert som et prosjekt under Østnorsk jazzsenter. De nye retningslinjene som Norsk Kulturråd vedtok i juni 2017 kan du lese her.


Pris:Gratis!
Kapasitet:20
Mandag, 28. august 2017 -
14:00 til 15:00
Café Stift
Kirkegata 41
2609 Lillehammer

Relaterte kurs

Dato Tittel Sted Vis
23. aug Åpent møte om etablering av MØST som egen organisasjon Kulturhuset, Oslo
28. aug Åpent møte om etablering av MØST som egen organisasjon Tante Gerda Café, Hamar
15. sep ÅPENT MØTE OM ETABLERING AV MØST SOM EGEN ORGANISASJON TBA, Fredrikstad

Tba, Fredrikstad // 15. sep(Etablering av MØST)
Vi inviterer alle aktører i musikkbransjen på Østlandet til å delta

Vi inviterer alle aktører i musikkbransjen i vår regionen til en uformell kaffeprat omkring etableringen av MØST som en egen organisasjon. 

 • Hva er MØST i dag og hva kan det bli?
 • MØST skal etableres som egen organisasjon, men hvordan og av hvem?
 • Vil du være med å bidra?


Bli med og tenk høyt sammen med oss!


Bakgrunn:

MØST Musikknettverk Østlandet skal etableres som egen organisasjon innen utgangen av 2017. Det kommer som følge av at Norsk kulturråd la fram nye retningslinjer for de regionale kompetansesentrene for musikk. MØST er ett av sju regionale kompetansesentre for musikk, og sammen med ØKS (Drammen), Sørf (Kristiansand), Star (Stavanger), Brak (Bergen), Tempo (Trondheim) og Kofor (Tromsø) utgjør vi et landsdekkende nettverk som jobber med kompetanseheving i hele musikkfeltet. Fram til nå har MØST vært organisert som et prosjekt under Østnorsk jazzsenter. De nye retningslinjene som Norsk Kulturråd vedtok i juni 2017 kan du lese her.


Pris:Gratis!
Kapasitet:20
Fredag, 15. september 2017 -
13:00 til 14:00
TBA
nn
1601 Fredrikstad

Relaterte kurs

Dato Tittel Sted Vis
23. aug Åpent møte om etablering av MØST som egen organisasjon Kulturhuset, Oslo
28. aug Åpent møte om etablering av MØST som egen organisasjon Tante Gerda Café, Hamar
28. aug Åpent møte om etablering av MØST som egen organisasjon Café Stift, Lillehammer

Siste fra FB