Hjem | MXST

Arrangement

Ingensteds // 15. okt(Frilansfrokost)
Mental helse i musikbransjen ifbm verdensdagen for psykisk helse

Frilansfrokost har tidligere tatt opp flere temaer knyttet til mental helse, blant annet grenseløs arbeidshverdag, mental trening og prestasjonskultur. I oktober markerer vi verdensdagen for psykisk helse som i 2021 har temaet "Livet under og etter en pandemi. Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp." 

Pandemi

Mange utfordringer fulgte kunstneres arbeidshverdag før pandemien; stor arbeidsbelastning, usikre arbeidsforhold og økonomi, manglende trygderettigheter, krevende arbeidstider, stor konkurranse og økende prestasjonspress.

Covid19 har medført kulturlivets største krise noensinne, og pandemien har fungert som et forstørrelsesglass på alle de overnevnte utfordringene. Mange har blitt permitterte eller har mistet jobben, og utrolig mange har opplevd å få hele sitt inntektsgrunnlag røsket bort over natten. Hele befolkningen har måtte omstille seg til et liv uten faste sosiale holdepunkter, fravær av venner og familie, hjemmeskole, hjemmekontor og manglende fysiske holdepunkter, rutiner og møteplasser. 

Ved å ikke kunnen utøve sitt yrke har mange også stått overfor et enormt identitetstap. Hvis man legger til karantener, ensomhet, vanskelige øvingssituasjoner, frykt for fremtidige arbeidsmuligheter og redsel for å ikke greie å opprettholde kunstnerisk standard, så er det ikke rart at mange har slitt, og sliter, mentalt! 

Vi begynner endelig å se lys i enden av tunnelen. Verden åpnes gradvis, flere og flere blir vaksinerte og vi er på vei tilbake til en normal hverdag. Men «sårene» av pandemien forsvinner ikke over natten. Alle kjenner ikke nødvendigvis på euforisk lykke av igjen å kunne stå foran publikum. Hva gjør vi med ukjente følelser og utfordringer som pandemien både har fått fram i lyset og forsterket? Hvordan kan erkjenne hvordan vi faktisk har det, og ikke begrave mentale utfordringer i aktivitet og gamle mønster? Og hvordan kan vi støtte hverandre i tiden fremover?

Følg opp! 

Mye tyder på at det å bygge god psykisk helse gjennom kriser dreier seg om motstandskraft. De som opplever å ha venner, opplever å høre til og ha sosial støtte er bedre rustet. Ved å vise aksept og normalisere hele følelsesregisteret vi mennesker har, vil det bli enklere å snakke om vår psykiske helse. En del syns det i større eller mindre grad er vanskelig å sette ord på egne følelser, så det å lære og øve på å uttrykke seg er noe vi alle burde trene på. Og av og til trenger vi hjelp. 

Creo har i samarbeid med NION igangsatt et prøveprosjekt for samtaleterapi. NION, er et oppstartmiljø som fokuserer på tilbud til de som trenger noen å prate med om normalpsykologiske vansker før det utvikler seg til en diagnose; «The treatment gap». De jobber med menneskers tanker, følelser og reaksjoner, og om hvordan vi kan bedre forstå og regulere disse. Etter flere hundre samtaler med Creos medlemmer har NIONs veiledere fått god innsikt i kunstnere og kulturarbeideres utfordringer, og vi har derfor invitert dem med på denne frilansfrokosten for å snakke om hvordan vi kan støtte oss selv, og hverandre, når vi nå skal ut av pandemien. 

Frilansfrokost arrangeres av Creo, MØST, Samspill og Nordic Black Theatre


www.verdensdagen.no


Pris:Gratis!
Kapasitet:100
Fredag, 15. oktober 2021 - 10:00 til 11:30
Ingensteds
Brenneriveien 9
0182 Oslo

Relaterte kurs

Dato Tittel Sted Vis
25. nov Frilansfrokost: Greit / Ugreit - Trakassering, diskriminering og varsling Riksscenen, Oslo

Riksscenen, Oslo // 25. nov(Frilansfrokost)
Som frilanser eller selvstendig næringsdrivende - hvem er ditt verneombud?

Som frilanser eller selvstendig næringsdrivende - hvem oppsøker du for råd hvis du opplever trakasserende eller diskriminerende oppførsel? Hvem kan du varsle og hvordan? 

I samarbeid med Folkelarm og Balansekunst og faste frilansfrokostarrangører; Creo, Samspill og Nordic Black Theatre

Pris:Gratis!
Kapasitet:100
Torsdag, 25. november 2021 - 10:00 til 11:30
Riksscenen
Trondheimsveien 2
0560 Oslo

Relaterte kurs

Dato Tittel Sted Vis
15. okt Frilansfrokost: Veien tilbake - hvordan kan vi hjelpe hverandre? Ingensteds

Siste fra FB