REFERAT fra infomøte om Musikerordningen i Kulturrådet 19.feb 2013 | MXST

REFERAT fra infomøte om Musikerordningen i Kulturrådet 19.feb 2013

tir, 19/02/2013 - 17:50 - Postet av: karigrete

REFERAT fra infomøte om Musikerordningen i Kulturrådet
Café D’Or, 19.feb 2013
 

 
Musikerordningen fordelte i 2011 152,8 mill. Det kom inn søknader på totalt 502,3 mill. = ca 30 – 35% av søknadene innvilges
Musikerordningen 2012: fordelte 15.6 mill på 290 søknader. Totalt var det 929 søknader.
 
Formålet med musikerordningen er å stimulere til økt konsertvirksomhet og turnéproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere.
           
Du kan søke om støtte til produksjon, konsert- og turnévirksomhet.
Du kan søke om flerårig støtte.
Fire årlige frister (nb siste frist 1.desember gjelder for søknader om tiltak året etter)
 
Om søknaden:
            Fyll ut søknadsskjema
            Lag en prosjektbeskrivelse: hvem er du/dere, hva skal dere, hvor skal dere spille, når skal dere spille.
            Budsjettt og finansieringsplan: skal inneholde alle forventede inntekter og utgifter
            Lydeksempler (tre eksemplarer) eller lenker er viktig!
 
 
Les alt på http://kulturradet.no/stotteordninger/konsertogturne