Eksportskolen | MXST

Eksportskolen er et tilbud til talent med store ambisjoner i musikkbransjen – en trinnvis modell for å bygge kompetanse og karriere. Med dette prosjektet ønsker vi å bygge sterkere aktører innen musikknæringen i hver enkelt region og nasjonalt.

Eksportskolen muliggjør et helhetlig opplegg over hele landet som fokuserer på kreativitet, differensiering og kvalitet – i alle ledd fra rekruttering av talent til profesjonelle aktører.

Målet med Eksportskolen er å forme et tilbud som gjennomføres i flere regioner, og skal gi band og artister verktøy for å styre sin egen karriere mot internasjonale marked. Eksportskolen skal styrke bransjeapparatet rundt artister ved å øke forståelsen for eksport, nettverksbygging og gi økt faglig kompetanse rundt sin forretningsdrift.
 

Eksportskolen er et tiltak fra Music Norway og de regionale kompetansesentrene for musikk:
Eksportskolen i praksis:

MODUL 1- 3: GRUNNLEGGENDE INNFØRING

Modul 1 - 3 organiseres lokalt, og kurs og tiltak under hver modul vil varriere fra region til region . 

For MØST vil modulene for høsten 2014 se slik ut:Modul 1: LOKAL EKSPONERING


Formål:

En artist trenger tilbakemelding på det de gjør for å kunne utvikle talentet sitt. Dette er et lavterskeltilbud for å finne frem nytt talent, gi dem en feedback der og da på det de gjør. Samtidig synliggjøres hvordan talentet kan bruke sitt regionale kompetansesenter videre i sin karriere.


Målgruppe:

Artister og band som er i starten av sin karriere.


Aktivitet MØST:

TBAModul 2: ORIENTERING OM MUSIKKBRANSJEN

Formål

Grunnleggende innføring i musikkbransjen. Vi ser på hvilke avtaler man må ha på plass, hvordan man kan gi ut musikk, promotering og digital markedsføring.

Vi understreker viktigheten av å kunne gjøre ting selv for å skape oppmerksomhet kring sin musikk, ha en plan og en tydelig identitet. Vi gir også en grunnleggende innføring i det kulturpolitiske landskapet.


Målgruppe:

Nybegynner til semi-proff, både for artister og støtteapparat.


Aktivitet MØST:

Introduksjon til musikkbransjenModul 3: SELSKAPSETABLERING

Formål:

Gi aktører veiledning til å tenke igjennom sin forretningsmessige virksomhet. Man går igjennom grunnleggende forretningsutvikling, budsjettering, fakturering og økonomistyring.


Målgruppe:

Dem med ambisjoner om å drifte sin virksomhet på et profesjonelt nivå.


Aktivitet MØST:

Bandkurs - økonomi og driftMODUL 4 - 7: SATSNINGSKLARE AKTØRER OG BEDRIFTER


Modul 4: NASJONAL EKSPONERING

Formål:

En mulighet for en aktør med internasjonale ambisjoner å få en seriøs tilbake-melding på sitt arbeid og nyttige tips å ha med seg videre i forhold til det tiltenkte markedet.


Målgruppe:

For artister, band og låtskrivere som virkelig satser og skal ta steget ut i det internasjonale markedet.


Aktivitet MØST:

TBAModul 5: MØT DIN MENTOR

Formål:

Kompetanseoverføring og relasjonsbygging fra de etablerte og beste aktørene i Norge til de nye og forholdsvis uetablerte med tydelige ambisjoner og potensiale.

Har du en manager eller agent i magen? Er du artist og trenger en pep-talk? Vil du satse internasjonalt? Etablerer du ditt nettverk og søker nye relasjoner?


Målgruppe:

Artister og støtteapparat på semi-proff nivå


Aktivitet MØST:

TBAModul 6: FORRETNINGSUTVIKLING

Formål:

Videre forretningsutvikling, herunder forretningsplan, handlingsplan, budsjett. Fokus på din forretningsmodell (hvordan du faktisk skal tjene penger) og et realistisk budsjett. Forretningsplan er et dynamisk verktøy og noe man bør oppdatere daglig.


Målgruppe:

For viderekomne som ønsker å optimalisere sin forretningsdrift.


Aktivitet MØST:

Bygg bedrift/ Lean Business Boot CampModul 7: AVANSERT DIGITAL MARKEDSFØRING

Formål:

Få norske musikkaktører til å utnytte det potensialet som ligger i digital markedsføring. Med dagens mediebilde må vi gripe mulighetene og Norge/ Skandinavia ligger langt foran i digital infrastruktur hvilket kan skape et konkurransefortrinn. Fremtiden er her nå, vi må mestre innhold – strømming – mobil mm.


Målgruppe:

For viderekomne innenfor digital PR/ markedsføring


Aktivitet MØST:

BLEST /Avansert digital markedsføring med Music Ally
MODUL 8 - 10: EKSPORTKLARE AKTØRER OG BEDRIFTER


Modul 8: INTERNASJONALISERING

Formål:

Et initiativ for å gi norske aktører muligheter til å vurdere sitt internasjonale  potensiale. Tilbud som skal utvikle en konkret strategi utav en internasjonal ambisjon og forberede aktører for et internasjonalt marked.


Målgruppe:

Eksportklare aktører


Aktivitet MØST:

Øya InternationalModul 9: RELOKALISERING

Formål: 

Tilbud til eksportører som skal etablere nettverk i utvalgt marked og som gir dem mulighet til å jobbe i en annen region eller et annet land over tid.


Målgruppe: 

Eksportklare aktører


Aktivitet MØST (søkbart via Music Norway):

Kontorplass hos Music Norway i Oslo: 3 måneder.

Kontorplass internasjonalt: 3 måneder + reisestøtte. Enten på utekontor i London eller Berlin eller hos en av Music Norway sine internasjonale samarbeidspartnere.Modul 10: MENTORPROGRAM

Formål:

Et program rettet mot eksportører der de skal utvikle og definere plan og utlandsstrategi i samråd med utvalgt mentor.


Målgruppe:

Eksportører


Aktivitet MØST /Påmelding:

Søkbart, 5-10 plasser per år. Mer info kommer.Les mer på: www.musikkeksportskolen.no