Kollisjon 2018/2019 | MXST

Kollisjon 2018/2019

Kollisjon bringer film- og musikkbransjen sammen, og treffpunktet er musikkvideo! Fire samlinger i løpet av høsten 2018 og våren 2019; Oslo, Drammen, Lillehammer, Oslo Her skal det nerdes! Kollisjon er et prosjekt initiert av MØST-Musikknettverk Østlandet, Viken Filmsenter, Østnorsk filmsenter og Østafjelske kompetansesenter for musikk.