Ressurser | MXST
Balansekunst - Årskonferanse

Velkommen til Balansekunsts aller første Årskonferanse!

Balansekunst som prosjekt og nettverk har vokst kraftig de siste tre årene, og kjønnsbalanse er et felt hvor endringer skjer sikkert, men sakte. Vi ønsker derfor å skape en arena hvor enda flere kan bli hørt, enda flere kan få sagt det de ønsker å si om temaet, og hvor enda flere blir invitert til å lytte, lære, diskutere, la seg inspirere og engasjere.


Balansekunst Årskonferanse, på Popsenteret Oslo:

    Torsdag 8. oktober 2015 kl. 12.00 - 18.00

    + konserter, mingling og drinks utover kvelden


Bli med på hele eller deler av konferansen og arrangementet! Alt er gratis, men vi må ha påmelding! Påmelding her:

http://balansekunstprosjektet.no/balansekunstkonferansen/ 

man, 28/09/2015 - 10:10 - Postet av: trond


Program:

Tema 1: Kunnskap, forskning og formidling

Om forskning på kjønn, kjønnsbalanse og kjønnsstrukturer i samfunnet, kunsten og kulturen.

 • 12.00: Velkommen! Dagens konferansier: Monica Larsson 
 • 12.05: Åpningsinnlegg ved Ingrid Røynesdal, adm. direktør for Oslo-Filharmonien
 • 12.20: Hilde Blix, ”Kjønn og skjønn”, Univ. i Tromsø
 • 12.45: Stina Westerberg, Generaldirektör i svenske Musikverket 
 • 13:20: Intervju med Åse Kleveland. Paal Ritter Schjerven fra Popsenteret intervjuer.


Tema 2: Rekruttering i musikken

 • 14.05: Prosjektet "Neste generasjon" presenteres av prosjektleder Haakon Mathisen + NRK P3 
 • 14.25: Andrea Chac fra "Neste generasjon" intervjues av Haakon Mathisen
 • 14.35: Musikk ved Andrea Chac 
 • 14.50: Samtale om rekruttering. Best practises: AKKS, Jeunesses Musicales, LOUD, UKM (Daniela Reyes Holmsen, Haley Shea, Alva Eide, Ida Collett Belle). Ordstyrer: Guro Kleveland 

            pause med enkel matservering

 • 15.55: Foredrag ved Vanessa Marko, leder av det svenske artistkollektivet Femtastic
 • 16:30: Samtale om hiphop: Øyvind Holen, Christine Dancke, Vanessa Marko. Ordstyrer: Trine Sollie. 


Tema 3: Rollemodeller – forbilder.

 • 17.15: Hilde Beate Lia snakker om bluesens tøffe damer
 • 17.35: Samtale mellom Anne Hilde Neset, Cecilie Asker, Paal Ritter Schjerven og Hilde Beate Lia. Ordstyrer: Anne Hilde Neset
 • 18.15: Takk for i dag – mingling & drinks. Overgang til KLUBBKVELD


18.30: Omvisning på Popsenteret (for de som vil)


LIVE PÅ SCENEN:

NB: Tidspunkter for konsertene er ikke eksakte - følg med for oppdateringer!

 • 19:00: Daniela Reyes Holmsen – singer/songwriter
 • 19.40: SLUTFACE
 • 20.30: DJ-kollektivet KOSO (DJ Marit Soldal og DJ Pieces of Juno)


TUSEN TAKK til støttespillerne som gjør Balansekunsts første årskonferanse mulig: 

Norsk kulturråd, Fritt Ord og MFOs vederlagsfond
OM Balansekunst:
Balansekunst er et nettverk av musikkorganisasjoner som arbeider for å få fortgang i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjellene i musikklivet.

I 2009 gikk flere aktører i musikklivet sammen for å se på tiltak som kunne stimulere til bedre likestilling i bransjen. Prosjektet fikk tittelen Balansekunst, og er i dag et nettverk av musikkorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for å få fortgang i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjellene i musikklivet.

Det er et faktum at musikkbransjen domineres av menn. Kun 20 % av GramArts medlemmer er kvinner, og det er langt færre kvinner enn menn på norske festivalscener. Kun 10 av de 100 mest spilte norske utøverne på norske radioer er kvinner. Siden 1983 har bare tre kvinner blitt kåret til Årets Spellemann. I de norske orkestrenes repertoar er andelen kvinnelige komponister på 0,055 %. Musikkjournalister, bookingsjefer og kunstneriske ledere er oftest menn. Og listen kan gjøres mye, mye lengre…

Tida er inne for å slutte å diskutere hvorvidt manndominansen er et problem. Balansekunst vil dele kunnskap, erfaringer og ideer om hvordan vi går videre i det praktiske likestillingsarbeidet i musikklivet. Hvordan rekrutterer vi flere jenter til musikken? Hvordan endrer vi innarbeidete holdninger? Hva kan bryte mønstrene og strukturene som er med på å skape kjønnsubalansen i musikklivet?

Vi tror på endringer i musikkfeltet ved hjelp av praktisk likestillingsarbeid, konkrete tiltak, kartlegging, rekruttering, mentorordninger, bevisstgjøring, kursing og forenkling av regelverk. Endring krever vilje og handling.

Hvorfor er det viktig å ha kjønnsmessig balanse i musikklivet? Svaret er enkelt:Bedre kjønnsbalanse i musikken fører til et rikere musikkliv.

Balansekunstprosjektet bygger på det svenske Jämställdhetsprosjektet, som den svenske staten har bevilget åtte millioner over fire år (2011- 14) til for å jobbe med likestilling i musikklivet.

Arbeidsgruppa Balansekunst består nå av: 

 • MFO
 • GramArt
 • nyMusikk
 • AKKS
 • Norsk jazzforum
 • MØST
 • Kompetanseformidlingen
 • Musikkutstyrsordningen
 • Norges musikkhøgskole
 • Rikskonsertene
 • NRK P13
 • Westerdals Oslo ACT
 • Ultima Festival
 • Norsk Komponistforening 
 • Musikk & Ungdom
 • NOPA
 • SØRF
 • BRAK
 • Atomic Soul 
 • Embla Festivalen
 • Feminalen
 • Norske Konsertarrangører 
 • Girls in Music 
 • STAR

Vil du bidra? Ta kontakt med organisasjonene direkte, eventuelt camilla@jazzforum.no eller monica.larsson@kulturmeglerne.no.

Balansekunst på Facebook -  https://www.facebook.com/balansekunst