Ressurser | MXST
Utlysning: Oppdrag for frilansere!

Frilansfrokost er kombinasjonen av mat, møteplass for frilansere og faglig input. Konseptet videreføres høsten 2014 med en liten vri: Frilansfrokost ikke lenger bare for frilansere, men også av frilansere. Dette er en utlysning av oppdrag for frilansmusikere.

man, 25/08/2014 - 14:15 - Postet av: erlend

Vi henvender oss nå til deg som er frilansmusiker, artist, frilansprodusent eller lignende fordi vi ønsker at du skal hjelpe oss å lage høstens serie mest mulig relevant for deg og andre i din bransje. Vi sender med dette ut en oppfordring til å komme med forslag til forelesere og tema som kan bidra til kompetanseheving av frilansere i Norge i dag. Dersom du selv har erfaringer du ønsker å dele er det helt innafor å foreslå seg selv.

Foredrag blir honorert med fast takst på kr 4100,- (MFO's anbefalte minstesats for selvstendig næringsdrivende) 

Hva er frilansfrokost?
Frilansfrokost ble etablert våren 2014 av Nordic Black Theatre, Samspill og MØST. 
Frilansfrokost er et konsept hovedsaklig for musikere og musikkaktører, men er også åpent for andre typer kunstnere.
Frilansfrokost kombinerer frokost, sosial omgang med kollegaer, nettverksbygging og faglig påfyll. 
Frilansfrokost finner sted første fredag i hver måned på Cafeteateret.

Hva kan temaet være?

  • Har du gjort et smart pr-framstøt som ga oppmerksomhet og som andre kan lære av?
  • Har du særskilt kunnskap om et lands marked og hvilke mekanismer som fungerer der?
  • Har du knekt koden for hvordan man kan tjene ”ok” på streaming? 
  • Har du oppskriften på en vellykket showcaseopptreden?
  • Eller har du gått ordentlig på snørra, og innser i ettertid hva som kunne vært gjort for å unngå det?

Temaene kan være mange, men vi vil helst høre dine forslag! 
Send en epost til post@musikknettverk.no hvor du kort presenterer:
  • Ditt forslag evt deg selv, med navn, virke og litt om hva du tidligere har gjort.
  • Tema og evt stikkord for hva du vil snakke om.
  • Dersom du foreslår deg selv: Hvilken dato som passer /evt. som ikke passer (aktuelle datoer er 3.okt, 7.nov og 5.des).

Hvordan er formen på dette?
Foredraget/fremlegg av tema/problemstilling/din relevante historie (velg det som passer!) er berammet til 45 minutter. Deretter er det satt av ca. 30 minutter til spørsmål/svar og evt. diskusjon med og blant tilhørerne. Diskusjonen styres av arrangør/ordstyrer. Det hele foregår i en uformell setting i cafeen på Cafeteateret (publikumskapasitet på ca. 100 pers).

Første frilansfrokost er allerede booket:
5. sept: Karl Seglem: om relokaliseringsprogram og Music Norways støtteordninger. Med Einar Idsøe Eidsvåg fra Music Norway